Badania i konferencje

Raporty z badań i artykuły do ściągnięcia:

  • M. Brodzikowska, S. Żołądek, T. Suchocki „Krytyczna analiza języka i sposobu przekazu  wybranych spotów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS skierowanych do mężczyzn mających seks z mężczyznami oraz ich percepcja w grupie targetowej na podstawie badań własnych”(2013) [ściągnij]
  • M. Brodzikowska Artykuł 161 KK – zabezpieczenie czy niebezpieczeństwo?” (2013) [ściągnij]

Członkowie Stowarzyszenia mogą poszczycić się znaczącą aktywnością na konferencjach naukowych:

  • Wystąpienie podczas interdyscyplinarnej konferencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie z referatem „Artykuł 161 Kodeksu Karnego – zabezpieczenie czy niebezpieczeństwo?” (M. Brodzikowska),
  • Udział w Konferencji Seksualność Człowieka – w biegu życia na Uniwersytecie Jagiellońskim z posterem elektronicznym „Zasady racjonalnej Profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych w kontekście kształtowania pozytywnego przeżywania seksualności” (M. Brodzikowska, S. Żołądek) – [link do posteru],
  • Wystąpienie na konferencji Queer Studies I-V na Uniwersytecie Warszawskim: „Krytyczna analiza języka i sposobu przekazu  wybranych spotów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS skierowanych do mężczyzn mających seks z mężczyznami oraz ich percepcja w grupie targetowej na podstawie badań własnych” (M. Brodzikowska, S. Żołądek),
  • Wystąpienie na konferencji „Zakażenia HIV i choroba AIDS – co powinni wiedzieć pracownicy medyczni” w Urzędzie Miejskim w Krakowie z referatem „Psychospołeczne funkcjonowanie osób zakażonych HIV – stygmatyzacja i wsparcie” (M. Brodzikowska) – [link do prezentacji],
  • Wystąpienie z referatem na temat skuteczności i widoczności kampanii msmprofilaktycznych oraz reprezentacja Polski podczas Konsultacji Regionalnych dla Europy Wschodniej i Azji Środkowej poświęconych HIV i zdrowiu seksualnemu wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami i osób transpłciowych organizowanej w Kijowie przez koalicję ECOM pod patronatem UNAIDS, UNFPA i MSMGF (M. Brodzikowska, S. Żołądek).
Reklamy